DMD bestaat uit projecten binnen de thema’s Wonen, Zorg, Onderwijs, E-Diensten, Watermanagement, Smart City, leefklimaat en Mobiliteit. De projecten die uitgevoerd worden op deze thema’s worden uitgevoerd door de regionale relevante partijen. Dankzij de gedeelde infrastructuur die in de Drechtsteden aanwezig is, is het mogelijk om geslaagde projecten snel en veilig regionaal op te schalen.

Enkele projecten die momenteel uitgevoerd worden zijn:


Cyber Netwerk Drechtsteden

Het Cyber Netwerk Drechtsteden (CND) is een MKB-samenwerkingsverband dat het thema cyberweerbaarheid onder de aandacht brengt bij MKB-bedrijven in de regio Drechtsteden.

Het doel is om bedrijven in de regio bewust te maken van de risico’s die digitalisering en cyberbedreigingen voor de bedrijfsvoering kunnen vormen. Door het beschikbaar stellen van middelen en tools geeft het CND-bedrijven in de Drechtsteden handvatten om de eigen weerbaarheid op dit terrein te vergroten.

Lees meer op CyberNetwerk.nl

Drechtsteden ON-CHAIN

Drechtsteden On Chain zoekt daadkrachtige ondernemingen die de regio digitaal veilig en futureproof willen maken!

De digitalisering van onze samenleving brengt helaas ook nieuwe en geavanceerde vormen van fraude met zich mee, ook in de Drechtsteden. Dagelijks worden we geconfronteerd met zaken als nep-facturen, CEO-fraude, data-manipulatie en onrechtmatige toegang tot systemen.

Om deze bedreigingen te bestrijden is het initiatief Drechtsteden on Chain gestart. Het idee achter Drechtsteden on Chain is een regionaal programma voor ondernemers.

Het hoofddoel is het wegnemen van de kans op fraude bij digitale bestanden en processen, zodat innovatie vrij baan heeft.

Meedoen?
Op donderdag 7 maart organiseren we weer een interactieve brainstormsessie bij Platform 4 aan het Stationsplein 4J in Zwijndrecht. De bijeenkomst start om 16.00 uur en eindigt rond 18.00 uur.

De tot nu toe gevonden oplossingen bieden kansen voor o.a. notarissen, advocaten, makelaars en accountantskantoren eigenlijk voor ieder bedrijf. Elke sessie worden er weer nieuwe use-cases ontdekt.

Wilt u…
– de Drechtsteden voorop laten lopen op innovatiegebied?
– een oplossing tegen spookfacturen, data-manipulatie en digitale fraude?
– uw naam verbinden aan een positief project met goede zichtbaarheid en directe meerwaarde?

Neem dan contact op met Marnix van den Berg via service@v-id.org voor meer informatie.

Dit initiatief komt tot stand met behulp van de nieuwste technieken op het gebied van beveiliging, zoals blockchain en document hashing. Het softwarebedrijf V-ID zorgt voor technische ontwikkeling en ondersteuning. Jongeneel Advocaten treedt op als juridische partner en regionaal glasvezelnetwerk VitrumNet zorgt voor de infrastructuur.

De Werkgevers Drechtsteden staan achter dit initiatief en IMC speelt hierin een ondersteunende en enthousiasmerende rol.

Leven is Water

Het ‘Leven is Water’ project is een mooi voorbeeld van een toepassing die mogelijk gemaakt is door de Digital Mainport Drechtsteden. Met deze toepassing kan gemeten worden of er voldoende/niet te veel water gebruikt wordt op basis van gebruikersprofielen. De verwachting is dat uit de meetgegevens een veelheid aan afgeleide producten en diensten kan worden ontwikkeld. Waarschijnlijk zorg en welzijn gerelateerd, door de "warme" menselijke opvolging die dat logischerwijs vraagt zal dit direct bijdragen aan de regionale economische ontwikkeling. Met deze toepassing kunnen alleenstaande mensen “gemonitord” worden door middel van watergebruik.

E-Facturatie

Digitaal factureren staat nog in de kinderschoenen. In landen als Finland is het de norm en wordt bij hoge uitzondering (en tegen meerkosten) een factuur uitgereikt. Alle processen verlopen digitaal. In Nederland heeft de overheid een tijdlijn uitgezet waarbij voor nieuwe (grote) aanbestedingen digitaal factureren verplicht wordt. Dit zet het proces langzaam in gang. Het is echter een flinke veranderslag met veel haken en ogen. De kostenbesparing en efficiencyvoordelen zijn enorm. Tegelijkertijd is de theorie een stuk makkelijker dan de praktijk. Het daadwerkelijk toepassen vraagt proces-, techniek en administratie aanpassingen, koppeling met facturatie gateways en bovenal kennis en expertise. Dit is lastig te realiseren, zeker voor MKB-bedrijven.

LoRa

Binnen de regio Drechtsteden is VitrumNet bezig met de aanleg van een LoRa netwerk. LoRa, wat staat voor Long Range, is een toepassing die draadloos langeafstandscommunicatie mogelijk maakt, zonder gebruik te maken van 4G of WiFi. Het grote voordeel van LoRa is dat het zeer weinig energie verbruikt. Dit maakt LoRa ideaal voor Internet of Things (IoT) toepassingen

Digital Trust Center Drechtsteden

DTC Drechtsteden wil met het bedrijfsleven in de Drechtsteden deze regio weerbaar maken/ houden tegen alle vormen van cyberdreigingen.
Het aanwezige Breedbandnet vormt al een stevige basis. Voor Nederlandse bedrijven is digitale veiligheid een voorwaarde om de kansen van de digitale economie te benutten. De realiteit is dat ondernemers dagelijks te maken hebben met cyberdreigingen. Bedrijven moeten zich weren tegen deze dreigingen en voldoende investeren in beveiliging. Met behulp van DTC creëren we een regio die weerbaar is tegen alle vormen van cyberdreiging.

Het Digital Trust Center Drechtsteden haakt aan op het landelijke initiatief voor Digital Trust Centers, zie [LINK DTC]. Een Digital Trust Center past goed in de overall visie van Digital Mainport Drechtsteden. Veilige en betrouwbare verbindingen vormen de basis van de digitale infrastructuur. Kennis van en inzicht in veilig digitaal ondernemen is essentieel en moet een algemene kennis worden.

DMD wil bij deze projecten het initiërende, stimulerende en faciliterende platform zijn voor digitale innovaties in de Drechtsteden.