Onze werkwijze:

 • Bestaande initiatieven verbinden
  • “Smart City" is alleen mogelijk als verschillende partijen nauw samenwerken en kennis en ervaring delen om "Trends" en "Technologie" met elkaar te verbinden.
 • Stimuleren pilots
  • De technologie is er maar moet aangetoond worden in de veilige Breedband Drechtsteden omgeving. “Stimuleren” is ook: Verbreden en toepassen.
 • Samenwerken
  • Technologie partners bij voorkeur uit de regio, maar nooit exclusief.
  • Partners stimuleren om nieuwe slimme toepassingen te ontwikkelen uit bestaande componenten.

  Daarin zijn een aantal toepassingen reeds gevonden en operationeel/ operationeel te maken waarbij op de brede Breedband infrastructuur (glasvezel icm LORA/ Internet/ Digital Trusted Framework/ data- en analytics hub) wordt aangesloten middels een “Drechtstekker”.

  Dit noemen we de DMD-labelled-toepassingen. Hieronder vind u een overzicht.


  Binnenklimaatmeting LORA

  Samen met FactoryLab is er een eenvoudig instrument ontwikkeld waarmee de luchtkwaliteit, in de ruimte waar het ‘kastje’ ligt, voor meerdere eenheden (O2, luchtvochtigheid, temperatuur, luchtdruk.) wordt gemeten en geregistreerd. De eigenaar krijgt een APP op de telefoon om inzicht te hebben in de status (rood/ oranje/ groen). Uiteraard behoren analytics over langere perioden en meerdere apparaten tot de mogelijkheden.

  Toegepast: diverse bedrijven, woningstichting en particulieren.


  Waterpeilmetingen

  Middels een sensor in een peilbuis wordt, met de gewenste frequentie, de waterstand doorgegeven welke op een app uiteraard te volgen is, maar ook hier uitgebreide analytics mogelijk over een langere periode.

  Toegepast: Gemeente Dordrecht.


  Beveiligingscamera

  Moderne camera’s rechtstreeks aangesloten op het Breedbandnet zonder (individuele) NVR recorder. Storage in de (private) cloud in de regio. Een kosteneffectieve manier van beveiliging.

  Partner: Eagle Eye Networks

  Toegepast: Bedrijven.


  (Document) certificering

  Veel documenten welke ‘gedeeld’ worden via de digitale kanalen, moeten voor de ontvanger een ‘certificaat van echtheid’ kennen. Deze certificering en authenticatie wordt middels moderne blockchaintechnologie gewaarborgd en bewaakt door, in de regio geplaatste, computers.

  Partner: V-ID

  Toegepast: Onderwijs (diploma’s), advocatuur en bedrijfsleven (contracten)

  Binnenklimaat WIFI

  Een soortgelijke toepassing is er voor nog uitgebreidere meetmogelijkheden met een ‘kastje’ van UHOO.

  Toegepast: diverse grote bedrijven en instellingen, maar ook particulieren.


  Waterstroommeting

  Middels een sensor op een watermeter kan er geconstateerd worden dat er water stroomt en zelfs de hoeveelheid water kan gemeten worden en wordt via Lora aan een App doorgegeven.

  Partner: later in te vullen

  Toegepast: Individuele woningen (ter bewaking van lekkage en als een vorm van ‘passieve ouderenzorg’.

  Kansrijk: Riolering, polders, (tijdelijke) hemelwateropslag etc.

  Object monitoring


  Bedrijfspanden of onbemande objecten moeten regelmatig geïnspecteerd worden op de status (afgesloten, droog, geen braak etc.). Door toepassing van een combinatie van sensoren, camera(‘s) en digitale sloten kan een object permanent of op tijden dat deze onbemand zijn, worden bewaakt op afstand.

  Partner: ALERT

  Toegepast: Bedrijven en straatkasten


  (Buiten) lucht kwaliteit meting

  Geavanceerde sensoren in bijvoorbeeld laswerkplaatsen, zaagafdelingen of andere werkplaatsen, maar ook in de buitenlucht, meten fijnstof, stikstof, roetdeeltjes en/of CO2. In de huidige tijd geen overbodige luxe om onze leefomgeving continue in de gaten te houden!

  Partners: Factorylab en Blicksensing

  Toegepast: Bedijven en overheden.

  Nieuwe ontwikkelingen

  Gewerkt wordt aan een aantal DMD-labelled-toepassingen:

  Parkeren

  CO2 reductie bij parkeren: parkeergebruik gericht sturen / inzichtelijk maken.

  Intelligent transport

  Kentekens lezen en verkeersstromen inzichtelijk maken

  Energiebesparing

  Openbare verlichting monitoren, aan-uitschakelen bij benaderen en controle middels LORA sensoren

  Smart City

  Slimme lantaarnpalen worden de communicatiepunten (5G) oplaadpunten, sensor- en camera opstelpunten.