Drechtsteden doen aanbod aan nieuw provinciebestuur Zuid-Holland

Donderdag 28 maart worden de nieuw gekozen Provinciale Statenleden van Zuid-Holland geïnstalleerd. Het nieuwe bestuur van Zuid-Holland staat voor de opgave om de provincie de komende periode verder te brengen en de inwoners te laten genieten van de brede welvaart in onze provincie. De regio Drechtsteden draagt graag bij aan die opgave en heeft een duidelijke boodschap aan het nieuwe bestuur van de provincie: samen ontwikkelen en investeren in de Drechtsteden.

Bijdragen door ontwikkeling

De Drechtsteden willen als regio een stevige bijdrage leveren aan het versterken van de Provincie Zuid Holland. Dat doen we door als gemeentelijke overheid, onderwijs en bedrijfsleven de handen ineen te slaan. De Drechtsteden brengen drie regio ambities onder de aandacht bij de nieuwe Provinciale Statenleden.

Van Metaal naar digitaal: op de oevers begint het.

Oude industrieterreinen langs de oevers bieden ruimte voor transitie in de Maritieme maakindustrie, waarbij nieuwe technologieën omgezet kunnen worden in tastbare producten. De ambitie is om deze terreinen te transformeren naar een hoogtechnologische, data gedreven smart industry. Andere oevers worden getransformeerd naar hoog stedelijke woongebieden.