Eerste IoT toepassing is een feit

DORDRECHT – Het is zover, de eerste IoT toepassing onder de noemer van Digital Mainport Drechtsteden is uit de pilotfase en klaar om de markt te gaan bestormen.

Op 20 maart jl. was het dan eindelijk zover; op het stadskantoor in Dordrecht is de oplevering geweest van de eerste IoT toepassing die door Digital Mainport Drechtsteden uitgedragen wordt. Deze pilot, die gestart is in juli 2018, komt voort uit een samenwerking tussen FactoryLab en VitrumNet. Het betreft de meting van het binnenklimaat in het stadskantoor in Dordrecht met behulp van het LoRa Netwerk.

Wat houdt binnenklimaatmeting in?

Bij de meting van het binnenklimaat worden een drietal waarden gemonitord, zijnde de temperatuur, de CO2-waarde en de relatieve luchtvochtigheid. Deze drie waarden spelen een grote rol in de kwaliteit van het klimaat in gebouwen. Een goed binnenklimaat heeft een heeft een positieve invloed op de gezondheid en productiviteit van de medewerkers.

De temperatuur, de CO2 waarde en de relatieve luchtvochtigheid worden in een instelbare frequentie gemeten door een sensor van FactoryLab. Deze waarden worden via het LoRa Netwerk van VitrumNet verstuurd naar een database en verwerkt in een dashboard. Het systeem geeft een signaal bij onder- of overschrijding van vooraf ingestelde kritische waarden. Hierbij wordt ook een aanbevolen actie vermeld. Met deze toepassing creëert u een optimaal binnenklimaat voor u en uw medewerkers.

Voor meer informatie over binnenklimaatmetingen, klik hier.

En nu verder

De vervolgstap die nu genomen gaat worden is dat het binnenklimaat van de gemeentelijke kantoorgebouwen gemeten gaat worden. Deze toepassing is vanaf heden ook beschikbaar in de business-to-business markt. FactoryLab is nog bezig met het ontwikkelen van een binnenklimaatmeter voor de particuliere markt.