SIDN fonds nu doorlopend open voor Pioniers-projecten

SIDN fonds (SIDN) meldt dat er vanaf juni 2019 doorlopend aanvragen kunnen worden ingediend voor zogeheten Pioniers-projecten. Aanvragen voor deze projecten zijn hiermee dus niet langer gekoppeld aan calls of deadlines.

Bij Pioniers-projecten gaat het om projecten in de ideefase, gericht op de uitwerking van een veelbelovend idee naar een demo, pilot of experimenteel ontwerp. Oftewel een goed idee dat door een sterk team naar een volgende fase kan worden gebracht. De maximaal aan te vragen bijdrage is € 10.000 per project.

De wijziging met betrekking tot het aanvragen van Pioniers-projecten vindt plaats in het kader van de overgang van SIDN fonds op een nieuwe, meer programmatische werkwijze. Meer informatie over de gevolgen van deze nieuwe werkwijze voor overige innovatieve internetprojecten en wetenschappelijk onderzoek wordt binnenkort bekendgemaakt.

Zie ook: https://www.sidnfonds.nl/

Over het fonds
SIDN fonds heeft tot doel bij te dragen aan een sterk internet voor iedereen. Het fonds investeert daartoe in projecten met lef en maatschappelijke meerwaarde, die bijdragen aan een sterker internet, empowerment van de gebruiker of die het internet op een vernieuwende manier inzetten.