Management summary Quickscan

De Economic Development Board en VitrumNet hebben opdracht gegeven voor een quickscan: Economische kansen voor de regio op basis van een excellente digitale Infrastructuur passend bij de Nederlandse Digital Mainport ambitie. Er is een actieve betrokkenheid van de vereniging Werkgevers Drechtsteden (WD) bij de uitkomsten van de quickscan uitgesproken en via de WD en de federatie van  ondernemersverenigingen Drechtsteden kan een actieve betrokkenheid van het regionale bedrijfsleven worden gerealiseerd.

Er is een quickscan uitgevoerd op basis van startvragen. Na de quickscan zal in een vervolg aanpak de business case en plan van aanpak zeer tastbaar gemaakt worden, om snel zichtbare resultaten te kunnen boeken.


Download hier de Quickscan
Image